Vogels en Exotische dieren

VCK-AraVoor het vervoeren van vogels en exotische dieren is het van groot belang om allereerst de wetenschappelijke naam van het dier vast te stellen. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen welke verpakking/transportboxen er gebruikt dient te worden en welke mogelijkheden er zijn om het dier te vervoeren naar de gewenste eindbestemming.

Niet alle luchtvaartmaatschappijen accepteren vogels en exotische dieren. Voor deze diersoorten geldt dus dat er beperkte vervoermogelijkheden zijn.

Met de volgende zaken dient u o.a. rekening mee te houden:

  • Maximale hoeveelheid dieren per verpakking
  • Jonge vogels die nog afhankelijk zijn van de moeder mogen niet worden vervoerd, vogels moeten zelfstandig kunnen etenDe verscheper is verantwoordelijk voor het meegeven van voer en waterbakjes indien van toepassing, bij aanlevering moet er echter wel gecheckt worden of het gebruikte voer en andere materialen conform de regels van het land van transit of import zijn. Indien het gaat om verzegelde boxen, is het tussentijds voeren niet mogelijk, de verscheper dient hier rekening mee te houden. Waterbakjes dienen te allen tijden van buitenaf bijgevuld te kunnen worden.

Cites: voor de internationale handel in- en vervoer van bedreigde/beschermde diersoorten heeft u vergunningen en certificaten nodig. Dit geldt niet alleen voor de commerciële handel maar ook voor alle import en export van deze soorten. Voor een aantal bedreigde diersoorten is de handel zelfs helemaal verboden. Daar hebben verschillende landen in 1974 al afspraken over gemaakt. Inmiddels hebben een kleine 180 landen deze zogenaamde CITES-overeenkomst (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) ondertekend.

De vergunningen en/of certificaten zijn afkomstig van het CITES-bureau. Het CITES-bureau is onderdeel van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  Voor het verkrijgen van een vergunning en/of certificaat wordt een bedrag in rekening gebracht.

Voor een aantal beschermde diersoorten geldt in Nederland een bezitsverbod, dit staat beschreven in art. 13 Flora- en faunawet. Als u in het bezit bent van zo’n dier, heeft u een bezitsontheffing nodig.

Voor meer informatie over Cites kunt u contact opnemen met het CITES-bureau: www.hetlnvloket.nl of het Ministerie van Agriculture van het exporterende land.

www.dierentransport.com